GUIDO WUNER 06-534 12 433 | GUIDO@MIOMINDFULNESS.NL 

  Mindfulness is een staat waarin je bewust en geconcentreerd bent in het huidige moment. Het ervaren van het moment, zonder in gedachten af te dwalen of op te gaan in belemmerende emotionele reacties.


Het woord mindfulness is een uitdrukking die afkomstig is uit het Angelsaksisch taalgebruik. Vrij vertaald betekent hetachtzaamheid’.

Mindfulness is een aan te leren mentale houding of 'mindset'. Deze mentale staat van 'zijn' leidt tot meer inzicht en begrip van de situatie waarin men zich begeeft.  Dit leidt dat er (weer) meer betere, bewustere en heldere besluiten kunnen worden genomen.'  Hiermee benadrukken we dat Mindfulness een ervaringsgeriche training is. 'Learing by doing' is de enige manier om deze vaardigheid van Mindfull zijn te leren en te integreren in het dagelijkse (werk-)leven. Door de juiste concentratie en aandacht te ontwikkelen leert men beter om te gaan met o.a. stress en stressvolle situaties. Je ervaart hierdoor meer rust, scherpte en ruimte om persoonlijk verder te ontwikkelen zowel zakelijk als privé.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)
MBSR is begin jaren tachtig ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, moleculair bioloog.  De MBSR is een training volgens een vast protocol, gebaseerd op Westerse wetenschappelijke kennis uit de medische biologie en de psychologie (neurofysiologie)  én Oosterse boeddhistische psychologische kennis en vaardigheden zoals meditatie en yoga.
De MBSR training richt zich in eerste instantie op het inzetten van de eigen kracht: Mindfulness in het hanteren van stress en ziekte. De training wordt in toenemende mate wereldwijd aangeboden in o.a. (universitaire) ziekenhuizen, bedrijven, privépraktijken en scholen. MBSR kent een doorgaande traditie van wetenschappelijk onderzoek naar effecten en werkingsmechanismen.
Door de toenemende bekendheid van de positieve resultaten van mindfulness, wordt mindfulness steeds meer geintegreerd in het bedrijfsleven en word het door grote toonaangevende organisaties als Google, Shell, Facebook, Gemeente Amsterdam aangeboden aan de eigen medewerkers.  De resultaten zijn vaak verbluffend. De medewerkers ervaren meer stabiliteit, beter overzicht in het eigen handelen, meer rust en ontspanning. Dit leidt o.a. tot beter leiderschap en meer innovatie en motivatie.
Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)
MBCT is een variant van MBSR, specifiek gericht op terugvalpreventie bij depressie (bijv agv te veel stress of burn-out). Deelnemers leren in het bijzonder om te gaan met negatieve gedachten en gevoelens, die de depressie kunnen aanwakkeren.
In 2000 publiceren Teasdale, Segal en Williams hun gezaghebbende boek ‘Aandachtgerichte Cognitieve Therapie’ met daarin een beschrijving van de de resultaten van het effectonderzoek naar de preventieve werking van MBCT op terugval in een depressie. Bij mensen met herhaalde depressieve episodes blijkt MBCT de kans op terugval binnen een jaar met 50 % te verminderen in vergelijking met gebruikelijke behandelingen. De laatste jaren zijn steeds meer mindfulness-methoden voor specifieke doelgroepen ontwikkeld en onderzocht.

MiO-Mindfulness op de werkvloer

De duur van de MiO Mindfulness is afhankelijk de organisatie, het aantal deelnemers en het gekozen programma. Tijdens de bijeenkomsten wordt iedere sessie een specifiek thema behandeld, zoals automatische reacties, onzekerheid, anders denken etc.. Naast een uitleg van het theoretisch kader gaan we aan de slag met praktische oefeningen die dagelijkse kunnen worden uitgevoerd.  

Welzijn, stress, burn-out 

Mindfulness helpt om Stress te verminderen en speelt daarom een belangrijke rol bij burn out preventie. Mindfull werken bevordeert de gezondheid en vergroot het gevoel van welzijn, waardoor het ziekteverzuim wordt gereduceerd.

Persoonlijke ontwikkeling 

Door het vergroten van het zelfbewustzijn in de persoonlijke acties en reacties vormt mindfulness de basis voor Zelfmanagement en Persoonlijk Ontwikkeling.  Persoonlijke inzicht door empowerment zorgt voor meer zelfvertrouwen en beter leiderschap.

 Prestaties & resultaten 

Voor de organisatie levert mindfulness op de werkvloer betere resultaten door toename van focus, scherpere concentratie, betere resultaten en meer werkplezier, wat kan leiden tot bevlogen medewerkers in plaats van louter betrokken medewerkers.

 Innovatie                              

 

Mindfulness leert je een nieuwe manier van kijken naar en te denken over de dagelijkse patronen en taken. Hierdoor onstaan er een nieuwe inzichten in de dingen die we dagelijkse doen. Door beuwst te kijken en stil te staan ontstaat er meer ruimte voor innovatie en ideeën.  

Duurzaam  Personeelsbeleid

 

Vitaltiteit is een kernwaarde voor organsiaties die streven naar  duurzaame inzetbaarheid van medewerkers. Welzijn en persoonlijke ontwikkeling zijn de pijlers in een goed strategische personeelsbeleid. 

MVO sociale impact realiseren  

Organisaties die maatschappijk Verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, hebben een grote aantrekkingskracht op gemotiveerde medewerkers. MVO dat zowel naar buiten als naar binnen is gericht, levert daardoor meer resultaat op. 

In het nieuws

Febr. 2017: Brandweer Nederland neemt mindfulness op in trainingsprogramma.
 Met beide benen op de grond: mindfulness bij commandovoering. (incl onderzoek pdf)


Download hieronder de volledige paper (.pdf)  TIP!


27 maart 2017 - Research naar mindfulness in een verkorte versie als ' on-the-spot interventie.  
Andrew Hafenbrack is an Assistant Professor of Organisational Behaviour at Católica Lisbon School of Business and Economics, Universidade Católica Portuguesa. He has a PhD in Management from INSEAD.

Download hieronder de volledige paper. (pdf)

World Economic Forum - multi tasking is slecht voor de hersenen en levert juist slechtere resultaten op.What’s It Like to Take Google’s Mindfulness Training? Bill Duane van Google over de impact van mindfulness.