GUIDO WUNER 06-534 12 433 | GUIDO@MIOMINDFULNESS.NL 

Stress, Burn out versus Groei en bevlogenheid.

Waarom groeit de vraag naar Mindfulness op het werk in navolging van organisaties zoals de gemeente Amsterdam en ondernemingen zoals Google en Shell? 

Uit verschillende internationale onderzoeken zijn 2 antwoorden naar voren gekomen uit verschillende onderzoeken:

- Mindfulness is effecief als middel om stress, burn out en depressie van medewerkers tegen te gaan

- Mindfulness bevordert de persoonlijke groei, creativiteit  en bevlogenheid van medewerkers.

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Jaarlijks lopen meer dan 1 miljoen medewerkers in Nederland het risico op een burn-out of andere werkgerelateerde psychische ziektes. Uitval van medewerkers door burn-out heeft vergaande gevolgen voor uw medewerker en ook op uw organisatie.  Stress en burn-out is niet toe te wijzen naar alleen 1 oorzaak. Het is een combinatie van het werk, de organisatie en de medewerker. Daarom is de integrale aanpak van stress van MIO mindfulness succesvol.  

Bevlogenheid, bewust handelen en veerkracht zijn resultaten die veel deelnemers ervaren na het volgen van een MIO mindfulness traject. Deze positieve ervaringsresultaten zorgen ervoor dat ondernemingen kunnen groeien en innoveren, door de inzet van de medewerkers.  Mindfulness op het werk draagt bij in de sociale en financiele resultaten van de organisatie.

Dit vraagt om specifieke trainers met kennis van mindfulness én organisatiekunde. MiO Mindfulness helpt u graag om samen met u een passende oplossing te vinden op uw (HRM-)vraagstuk.

Professie

Ieder vak stelt specifieke eisen aan de medewerker. Ieder beroep heeft andere omstandigheden en voorwaarden om het werk goed uit de kunnen voeren. Het kan gaan om fysieke omstandigheden, sociale omgang en/of mentale inspanningen die horen bij het beroep. Het omgaan met deze eisen begint met het tijdig  bewust worden van de acties en reacties op deze omstandigheden. dit geldt voor zowel de persoon als de organisatie.

Persoon

Als medewerker in een organisatie komt het aan op je persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. Je hebt specifieke taken uit te voeren. Hiervoor zet je jouw  eigen kwaliteiten en ervaring in. Je ontwikkelt je kennis en neemt een bepaalde houding aan in je werk. Maar is deze houding en ontwikkeling nog steeds passend bij je professie en de veranderende organisatie?  Je ontwikkelt een bewuste balans tussen werk en prive.


Organisatie

Iedere organisatie is anders. Zo zijn er door de organisatie doelen gesteld die gehaald moeten worden.. Dit heeft zijn weerspiegeling in de  organisatie-cultuur (normen en waarden) waarin iedere  medewerker beweegt en werkt. Bewustwording van de cultuur en (persoonlijke en organisatie-)doelen is voor zowel de onderneming als de medewerkers essentieel. 

Werkwijze.
Onze programma's voor individuele en collectieve begeleiding voor duurzame inzetbaarheid & vitaliteit, stressreductie & burn out preventie. Organisatie-advies & management modellen.

Resultaat.
Wetenschappelijk bewezen resultaten laten zien dat mindfulness werkt.  Mindfulness op de werkvloer draagt bij aan verlaging van de ziektekosten, toename van creativiteit en betere werkresultaten.

Kwaliteit.
Mindfulness in Organisaties is het snijvlak van Persoon, Organisatie, Professie.  De kwaliteit van de MiO trainers wordt gewaarborgd door de inschrijving bij het VMBN.